Skip to main content

Posts

Showing posts from November, 2013

NAMA BAYI LAKI-LAKI

NISH = Beruntung dan pintar
    AIDAN SYAHM = Anak yg semangat, berakhlak mulia, cerdas dan supel
    AFFAN NUR MAJID = Pendaki cahaya kemuliaan
    AKMAL LATHIF KHALIFAH = Pemimpin yang sempurna dan lembut
    ASYRAF RASYID QUTHB = Pemimpin yang mendapatkan petunjuk lebih mulia
    BAHIR BATHLATHUN EL-BASIL = Pemuda rupawan dan pahlawan yang pemberani
    BAHIR SHIRAJ ADDIEN = Pelita agama yang bersinar terang
    BAHTIAR JEFRY HUSNI = Tanah perdamaian yang kaya dan indah
    BAKRIE MUNIR JAUHAR = Permata yang bersinat di pagi hari
    BUKHARI JAWAD KAMIL = Anak laki-laki yang pemurah dan sempurna seperti Imam Bukhari sang perawi Hadits
    BUSTAN EL-RAIHAN MAHFUZH = Pohon yang wangi dan terpelihara di taman
    DAFFA IBNU HAFIDZ = Anak laki-laki yang memelihara sesuatu dan memiliki pertahanan diri
    DAHLAN ZAINUL ARIFIN = Orang yang baik, bijaksana dan memiliki kelebihan
    DANY FAYYADHI ZHAFAR = Orang yang dekat dengan kemenangan yang mulia
    DARU SYARIF FIRDAUS = Orang yang terhormat dan m…

MC MANTEN

MC MANTENAN Nuwun, kulanuwun. Panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh, para pinisepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng pepoyaning kautamen, ingkang pantes pinundhi-pundhi saha kinabekten. Para tamu kakung sumawana putri ingkang dahat kalingga murdaning akrami.
Kanthi pepayung budi rahayu saha hangunjukaken raos suka syukur dhumateng Pangeran, mugi rahayuha sagung dumadi tansah kajiwa lan kasalira dhumateng panjenengan sadaya hangluberna dhumateng kawula.
Amit pasang aliman tabik, mugi tinebihna ing iladuni myang tulak sarik, dene kawula cumanthaka sowan mangarsa hanggempil kamardikan panjenengan ingkang katemben wawan pangandikan. Inggih awratipun hamestuti jejibahan luhur, kawula minangka duta saraya sulih sarira saking panjenenganipun Bapa X sekalihan.
Panjenenganipun Bapa Y sekalihan garwa ingkang pantes katuran sagunging pakurmatan, kawula minangka duta saraya sulih sarira saking panjenenganipun Bapa X sekalihan, ingkang sepisan: ngaturaken salam taklim mugi ka…

Dandang Gulo Tembang

Lamun Siro Anggeguru kaki
Amiliho manungso kang nyata
Ingkang becik martabate
Sarta kang wruh ing hukum
Kang ngibadah lan kang wirangi
Sukur oleh wong kang topo
Ingkang wis tumungkul
Tan mikir pawehing liyan
Iku pantes yen siro guronono kaki
Sartane kawruhono

Romo Ibu kang luhuring budi
Engkang hangukir jiwo lan rogo
Kang agung pangurbanani
Paring pituduh luhur
Rino wengi tansah angesti
Mrehrahayuneng putro
Lulus kangginayuh
Sedoyo ribetrubito
Linambaran kanthi sabaring penggalih
Tuhu pantes sinembah

Kadyasinendhal rasning ati
Panyunkeme keng putro sajugo
Tumetes deres waspane
Tan kawawa jroning kalbu
Ngondok-ngondok rasaning galih
Alon ngandikaniro
Duh angger putraku
Sun tompo panyungkemiro
Mugo-mugo antuk berkahing moho suci
Nggoniro jejodohan

Piwelingku aja nganti lali
Anggoniro mbangun bale wesmo
Runtut atut sakarone
Adoh natukar padu
Tansah eling sabaring  ati
Kuwat nompo panandang
Tan gampang amutung
Dadio tepo tulodho
Uripiro migunani mrin…

KETAMAN ASMORO

Duh wong ayu..pepujaning ati

mung sliramu kang tansah nglelewo

rino klawan wengine..

rasane wong lagi gandrung…

amung eling..siro wong manis

bathin ra kuwowo..

nandang loro wuyung

enggalo paring usodo mring wak mami

kang lagio hanyidam sari

ugo nandang asmoro…………


Nyidam Sari

Umpomo sliramu sekar melati
aku kumbang Nyidam Sari
Umpomo sliramu margi
wong manis, aku kang bakal nglewati
Sineksen lintange luku
semono janji prasetia ning ati
tansah sumantar ing netra rinoso
karasa arasaning ndriyo
Midero sak jagad raya paringana wukir
lan samudro nurhayu lan memanise
aku dadi ati selawase
Nalika nira ing ndalu atiku
lamlaman marang sliramu
nganti mati ora bakal lali
lha kae lintange mlaku

Ketaman Asmoro
Saben wayah lingsir wengi
mripat iki ora biso turu
mung tansah kelingan sliramu
wong ayu kang dadi pepujanku
Bingung rasane atiku
arep sambat nanging karo sopo
nyatane ora kuwowo nyesake atiku sansoyo nelongso.
Wis tak lali-lali malah sansoyo kelingan
gek nganti tekan mbesok kapan nggonku
mend…

Dhandhanggula

Salah satunggaling tembang macapat. Dhandhangulo ngemu suraos pengarep-arep engkang sae utawi becik.
Dhandhanggula kadadosan saking tembung Dhandhang kang tegese pengarep-arep utawi pangajab, gula utawi kasebat gendis tegesipun legi utawi sae. Dhandanggula tegesipun pengarep kang sae. Wonten ing tembang dhandhang gula puniko wonten kathah pitutur kino engkang sae.
Saben pada (bait) wonten 10 (sedhoso) gatra utawi larik.
• 10-i
• 10-a
• 8 -é
• 7 -u
• 9 -i
• 7 -a
• 6 -u
• 8 -a
• 12-i
• 7 -a
Tulodho
Yogyanira kang para prajurit,
lamun bisa sira anuladha,
duk ing uni caritane,
andelira sang prabu,
Sasrabahu ing Maespati,
aran patih Suwanda,
lelabuhanipun,
kang ginelung tri prakara,
guna kaya purun ingkang den antepi,
nuhoni trah utama
Sidoasih
Pamintaku nimas sido asih
Atut runtut tansah reruntungan
Ing sarino sak wengine
Datan genggang sak rambut
Lamun adoh caketing ati
Yen cedak tansah mulat
Sido asih tuhu
Pindho mimi lan mintuno
Ayo nimas bareng anetepi wajib
sido asih bebra…

MC JAWA PRASOJO ( SEDERHANA )

Pranotocoro atau MC atau pengacara dalam upacara pernikahan dalam adat Jawa merupakan kunci keseuksesan acara pernikahan tersebut. Dalam upacara pernikahan atau dalam walimahan pernikahan mendengarkan seorang MC yang kadang kita tidak tau maknaya, ada bahasa jawa kawi atau kuno didalamya yang termasuk menggunakan sastra Jawa.
Pranotocoro manten ada yang menyebut Dhalang Manten. Dhalang Manten berpenempilan seperti seorang dhalang wayang kulit dan sangat banyak menguasai sastra jawa atau bahasa-bahasa kawi. Untuk menjadi seoarang dhalang manten harus menguasai bahasa jawa atau kromo juga menguasai tembang-tembang jawa atau mocopat. Harus merelakan waktu untuk berlatih dan terus berlatih.
Berikut contoh pronotocoro (dirumah penganten Pria ) sederhana yang bisa digunakan untuk pemula. Tentu saja banyak kekurangannya.
Assalamualaikum wr.wb

Rumentahing pujo hastowo saking Gusti Engkang moho welas Moho Asih mugi tansah kajiwo lan kasariro dening poro rawuh kakung sumawono putr…

DOA UNTUK ANAK SHOLEH

Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik.
[QS. Al Mu'minuun (23) ayat 13-14] Dalam Al-QuRan ada bebeRapa dOa yang biasanya diamalkan Oleh paRa Nabi dan ORang-ORang Saleh untuk mempeROleh anak saleh. Tiga dOa di antaRanya adalah:

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ
RObbi hablii minladunka dzuRRiyatan thOyybatan innaka samii’ud du’aa.. “Ya Tuhanku, beRilah aku daRi sisi Engkau seORang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha PendengaR dO`a”.(Q.S. Ali ImRan : 38)


رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ
RObbi hablii minash shaalihiin.. “Ya Tuhanku, anugeRahkanlah kepadaku (seORang …

Doa anti Galau

Oleh: Badrul Tamam Al-Hamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda Rasulillah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Istilah galau sedang ngetren. Banyak dipakai dan digunakan, khususnya dikalangan ABG (remaja dan pelajar). Ada istilah SMS Galau, Status Galau, Pesan galau, kata-kata galau dan semisalnya. Intinya, menggambarkan kondisi perasaan atau pikiran yang tidak enak. Perasaan tidak menentu. Rasanya ada yang kurang. Ada yang tidak beres. Tidak jelas apa sebabnya. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi IV (2008) halaman 407, dikatakan “galau” itu berarti kacau (tentang pikiran); “bergalau” berarti (salah satu artinya) kacau tidak keruan (pikiran); dan “kegalauan” berarti sifat (keadaan hal) galau. Jika merujuk ke definisi ini, keadaan galau adalah saat pikiran sedang kacau tak keruan. Orang yang tengah galau pikirannya sedang kacau. Hampir setiap orang pernah mengalami gal…

Keutamaan Do'a dan Dzikir

Berdzikir kepada Allah merupakan kesibukan yang terbaik, dan cara yang paling utama bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah yang Mahasuci dan Mahatinggi. Allah memerintahkan hamba-Nya untuk ber­dzikir, karena dengan berdzikir, maka kita banyak sekali mendapatkan manfaatnya dan keutamaan­nya. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ "Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku, niscaya Aku ingat (pula) kepadamu (dengan memberi­kan rahmat dan pengampunan). Dan bersyukur­lah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku."(QS. Al-Baqarah: 152) وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ "Dan sebutlah (Nama) Rabb-mu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut (pada siksaan-Nya), serta tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan sore hari. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. " (QS. Al-A'raaf: 205) يَا أَيُّهَ…

Ngidam atau Nyidam Saat Hamil Tinjauan

Penjelasan Syaikh Muhammad Ali Farkus:

Ngidam (al-wahmu) sudah dikenal secara bahasa, yaitu sesuatu yang diinginkan oleh wanita yang sedang hamil. sebagaimana yang disebutkan al-Jauhari dlm kitab as-Shihah (5:2049), Ibn Atsir dlm an-Nihayah (5:162), & Ibn Faris dlm Maqayis al-Lughah (6:93) serta beberapa pakar bahasa lainnya.
Akan tetapi, anggapan yang banyak tersebar di masyarakat kita saat ini bahwa wanita hamil yang menginginkan sesuatu, jika tak dipenuhi keinginannya maka nantinya akan keluar bentuk tertentu dari badan anak yang dilahirkan sesuai dgn yang diinginkan ibunya, (atau anak ini akan menjadi anak yang kurang normal, karena suka mengeluarkan liur). Terkait keyakinan ini, saya belum mengetahui adanya keterangan apapun dlm syariat tentang hakekat ‘bentuk sesuatu yang keluar dari badan bayi’ sebagaimana yang disampaikan. demikian pula saya tak tahu kebenaran anggapan ini melalui informasi yang sampai kepada saya.

Hanya saja, hal ini terkenal di kalangan para …

Do’a Ketika Suami Istri Bersetubuh

Adalah di haramkan bersetubuh tanpa pemanasan,basa-basi atau bersendau gurau terlebih dahulu alias langsung tancep gas.Dan kita juga di ajarkan oleh Rosulullah s.a.w. sebelum bersetubuh membaca:
بسم اللہ اللہم جنبناالشیطان وجنب الشیطان مارزقتنا 
Bismillahi Allahumma janibnasy syaithoona wa jannibisy syaithoona maa rozaqtanaa. Artinya:”Dengan menyebut nama Allah,Ya Allah,jauhkanlah kami dari setan dan jauhkan pula dari setan apa yang Engkau rizqikan pada kami.” Dan saat keluar sperma membaca:
اللہم اجعل نطفتناذریت طیبہ 
Allahummaj’al nuthfatanaa dzurriyyatan thoyyibah. Artinya:”Ya Allah,jadikanlah sperma kami keturunan yang baik.”

Doa Pengantin Baru

Doa Pengantin

بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ
"Barakallahu laka wabaraka 'alaika wajama'a bainakuma fi khair"

“Semoga Allah memberi barakah kepadamu dan atasmu serta mengumpulkan kamu berdua dlm kebaikan.” (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi)

Barakah adalah keajaiban...
Keajaiban yg hanya terjadi pada orang-orang yang beriman.

Barakah dalam syukur dan sabar. ‎​

Barakah itu membawakan senyum meski air mata menitik nitik.

Barakah itu menyergap rindu ditengah kejengkelan.

Barakah itu menyediakan rengkuhan dan belaian lembut disaat dada kita sesak oleh masalah

dan... Barakah itu ada dalam dirimu !

Bir rafaa'i wal baniin, semoga bahagia ‎​dan banyak anak

MAKALAH DOA

Pengertian Do’a berasal dari bahasa arab yaitu ad-du’a yang artinya permohonan atau permintaan.
Ada[pun do’a menurut istilah.Do’a adalah permohonan manusia kepada Alloh SWT dengan penuh pengharapan agar tercapai segala sesuatu yang di inginkan dan terhindar dari segala perkara yang ditakuti dan tidak diinginkan.
Dasar Hukum Dasar hukum disyari’atkanya do’a adalah Al-quran dan hadsts Nabi saw,yaitu:
1. Al-Quran Surat AL-Bakoroh:186

 186.  Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang aku, Maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.
2. AL_Quran Surat AL Mukmin(40):60
È 60.  Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku[1326] akan masuk neraka Jahannam da…

DO’A MENJENGUK ORANG SAKIT

Do’a Menjenguk Orang sakit 1. Aisjah r.a. berkata : adalah Nabi Salallahu Alaihi Wasalam berziyarah kepada salah seorang keluarganya yang sedang sakit maka ia mengusap-usap si sakit dengan tangan kanannya sambil membaca : Allahumma Robbannas, Adz-hibil ba’sa isyfi antasy-syafi la syifa’a illa syifa’uka syifa’an la yughadiru saqoman (Ya Allah Tuhan dari semua manusia, hilangkan segala penyakit, sembuhkanlah, hanya Engkau yang dapat menyembuhkan, tiada kesembuhan kecuali dari padaMu, sembuh yang tidak dihinggapi penyakit lagi). (HR. Bukhari, Muslim).

اللّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ اَذْهِبِ الْبَأْسَ اشْفِ أَنْتَ الشَّافيِ لا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَماً ALLAHUMMA ROBBANNAS ADZHIBILBA’ SA ISYFI ANTASYSYAFI LA SYIFAUKA SYIFA’ AN LA YUGHODIRU SAQOMA
Ibn Abbas r.a. berkata : Bersabda Rasulullah : Siapa yang menjenguk/menengok orang sakit yang belum tiba ajalnya, kemudian dibacakan do’a ini tujuh kali, pasti Allah menyembuhkannya dari itu penyakit. Yaitu : Asalullahal adhim, …

Doa (Shalat Jenazah) untuk Mayat Anak Kecil

DOA UNTUK MAYAT ANAK KECIL

اَللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

Ya Allah, lindungilah dia dari siksa kubur.
Apabila membaca doa berikut, maka itu lebih baik:

اَللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا وَذُخْرًا لِوَالِدَيْهِ، وَشَفِيْعًا مُجَابًا. اَللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِيْنَهُمَا وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُوْرَهُمَا، وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَاجْعَلْهُ فِيْ كَفَالَةِ إِبْرَاهِيْمَ، وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيْمِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَسْلاَفِنَا، وَأَفْرَاطِنَا وَمَنْ سَبَقَنَا بِاْلإِيْمَانِ.
“Ya Allah! Jadikanlah kematian anak ini sebagai pahala pendahulu dan sim-panan bagi kedua orang tuanya dan pemberi syafaat yang dikabulkan doa-nya. Ya Allah! Dengan musibah ini, be-ratkanlah timbangan perbuatan mereka dan berilah pahala yang agung. Anak ini kumpulkan dengan orang-orang yang shalih dan jadikanlah dia dipelihara oleh Nabi Ibrahim. Peliharalah dia dengan rahmatMu dari siksa…