Wednesday, 20 November 2013

Dandang Gulo Tembang

Lamun Siro Anggeguru kaki
Amiliho manungso kang nyata
Ingkang becik martabate
Sarta kang wruh ing hukum
Kang ngibadah lan kang wirangi
Sukur oleh wong kang topo
Ingkang wis tumungkul
Tan mikir pawehing liyan
Iku pantes yen siro guronono kaki
Sartane kawruhono

Romo Ibu kang luhuring budi
Engkang hangukir jiwo lan rogo
Kang agung pangurbanani
Paring pituduh luhur
Rino wengi tansah angesti
Mrehrahayuneng putro
Lulus kangginayuh
Sedoyo ribetrubito
Linambaran kanthi sabaring penggalih
Tuhu pantes sinembah

Kadyasinendhal rasning ati
Panyunkeme keng putro sajugo
Tumetes deres waspane
Tan kawawa jroning kalbu
Ngondok-ngondok rasaning galih
Alon ngandikaniro
Duh angger putraku
Sun tompo panyungkemiro
Mugo-mugo antuk berkahing moho suci
Nggoniro jejodohan

Piwelingku aja nganti lali
Anggoniro mbangun bale wesmo
Runtut atut sakarone
Adoh natukar padu
Tansah eling sabaring  ati
Kuwat nompo panandang
Tan gampang amutung
Dadio tepo tulodho
Uripiro migunani mring sesami
Hayu-hayu pinanggyo

No comments:

Post a Comment

Cara Minum Madu Sebagai Penyembuh

RePost dari Rumah Madu Klanceng Yogyakarta Madu adalah penyembuht untuk manusia, yang disebut dalam Al-Qur'an. Berikut penjelasan ...