Thursday, 21 July 2016

Mengenal Tembang Mocopat

Tembang jawa mocopat wonten 11 (sewelas) cacahe, kang gambarake jejering manungsa awit wonten garbane ibu ngantos kapundut ing ngarsane kang Maha Kuwaos, nggih meniko :
Tembang jawa mocopat dapat digolongkankan menjadi 11 tembang, yang menggambarkan jalannya kehidupan manusia sejak didalam kandungan ibunda sampai meninggalnya untuk menghadap Yang Maha Kuasa, yaitu :

1. Maskumambang, gambarake jabang bayi sing isih ana kandhutane ibu, sing durung kawruhan lanang apa wadon. Mas tegese durung weruh lanang dan wadon. Kumambang tegese uripe ngambang nyang kandhutane ibune.
Melambangkan embrio yang masih dalam kandungan ibunya, yang belum diketahui laki atau perempuan. Mas, artinya belum diketahui laki atau perempuan, sedangkan Kumambang, artinya hidupnya masih dialam kandungan ibundanya.

Mocopat tema Pernikahan Pangkur dan Kinanthi

Pangkur :


Yektine kang winurseta,

Kembang Kanthil lambanging ati suci,

Suci murni tresnanipun,

tansah manunggal karsa,

Sri temanten nggennya mangun brayatipun,

tulusa widodo mulya,

linambaran tresna jati.

Kinanthi :


Dhuh Gusti Ywang Maha Agung,

mugi kersa hamberkahi,

mring temanten kekalihnya,

nggennya mangun brayat sami,

bagya mulya kang sinedya,


rahayu ingkang pinanggih

Fakta Atau Mitos konsumsi Daging Kelinci menambah Kesuburan?

Banyak Mitos yang tentang daging kelinci, bisa menambah kesuburan. Banyak para wanita yang percaya tapi ada juga yang tidak percaya. Dal...