Skip to main content

MC Pengajian Bahasa Jawa sederhanaAssalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Alhamdulillahi rabbil 'alamin, wa bihi nasta'iinu 'alaa umuuriddunya waddiin, wash shalatu was salamu 'alaa asyrafil anbiyai wal mursalin, wa 'ala aalihi wa ash-habihi ajma'in, amma ba'du:

Nuwun, dumateng paro sesepuh pinisepuh engkang dahat kinabekten, dumateng bapak ibu Takmir Masjid ............... engkang minulyo, sagung jamaah engkang kinurmatan.


Puji dalah syukur sumonggo kita kunjukaken dumateng Allah Swt engkang sampun paring kanikmatan dumateng panjenengan sedoyo dalasan kulo.

Kepareng kulo ing mriki nderekan lampahing Majlis Taklim wonten ing ndalu puniko. Sakderengipun kawiwitan kulo waosaken menggah urut-urutanipun adicoro:
Sepisan pambuko
Ongko kaleh sambutan
Kalajengaken adicoro engkang ongko tigo njih meniko pengaosan.
Adicoro engkang kaping gangsal nuninjih panutup.

Sagung jama’ah engkang kinurmatan sumonggo adicoro kita wiwiti kanthi maos basmalah……. BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

Ndungkap adicoro ongko kalih njih puniko sambutan, dumateng panjenenganipun bapak ………………  kaaturaken.

Dipun aturaken agunging panuwun.

Adicoro saklajengipun njih meniko pengaosan. Dumateng panjenenganipun Bapak kyai Haji………… ………….  kulo aturaken sak cekapipun.

Kulo aturaken agunging panuwun  dumateng bapak Kyai Haji ……………

Sagung jama’ah engkang kinurmatan. Paripurno Majli taklim wonten ing ndalu puniko. Mbok bilih anggen kulo nderekaken lampahing adicoro kathah kalepatan tansah nyuwun agunging pangapunten.
Sumonggo kito pungkasi kanthi dongo akhir majlis subhanakallohumma …………………………..


Assalamu’alaikuM Wr WbComments

Popular posts from this blog

Cara Mematangkan memeram buah Sawo agar matang sempurna

Buah sawo adalah buah yang sangat unik, enak dan manis rasanya. Pada dasarnya buah-buahan pada umumnya agar terasa manis dan matang sempurna adalah jika matang ketika masih di pohon.


Lain halnya dengan buah sawo yang harus di peram atau di imbu (Jawa) agar bisa memperoleh rasa manis. Buah Sawo sangat rentan dengan benturan, apabila terjadi benturan maka akan mempengaruhi buah sawo tersebut dan tidak bisa matang dengan sempurna.

Cara mudah memeram buah Sawo sebagai berikut : 

Pastikan buah sawo sudah tua kemudian dicuci dengan air bersih kulitnya bisa menggunakan kain yang kasar untuk menyikat Jemur ditempat yang terkena matahari kurang lebih  dua jamPeram dengan kardus bekas atau kertas kertas biar hangat tidak mengembun
tunggu 3 hari dan dibuka sudah matang.

Ikrar Syawalan Bahasa Jawa

IKRAR SYAWALAN

Bismillahirohmanirohim

Astaghfirullohala’azdim

Kepareng mator, dumateng  bapak-bapak ibu-ibu, ingkang kapernah sepuh, kulo caos sungkem pangabektos. Dumateng bapak-bapak ibu-ibu, lan sederek kulo sedoyo, ingkang kapernah anem, menapa dene ingkang kapernah sesami-sami, kulo ngaturaken salam taklim.

Wonten ing wekdal punika, Sepisan ngatoraken  sedaya kalepatan kula, ingih engkang kasengojo, munopo dene mboten kasengojo, lahir batos nyuwun pangapunten. Lan kulo ugi, caos pangapunten, dumateng panjenengan sedoyo, mbokbilih kagungan kalepatan, dumateng kulo. Mugi-mugi Gusti Allah, paring maghfiroh, dumateng kito sami. Amin ya robbal ‘alamin.

Kaping kalih, ngengingi hak adami, ingkang sampun tumanduk dumateng kulo, ingkang dereng halal, kulo suwun halalipun, dene ingkang sampun halal, mugi-mugi saget mberkahi, manfaati, dumateng kulo sak keluargo.
تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ تَقَبَّلْ يَا كَرِ يْمُ
آمِينْ × ٣ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْن
وَبِاللهِ التَّوْفِيْقُ وَالْهِدَايَةُ وَالر…