Monday, 22 February 2016

MC Pengajian Bahasa Jawa sederhanaAssalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Alhamdulillahi rabbil 'alamin, wa bihi nasta'iinu 'alaa umuuriddunya waddiin, wash shalatu was salamu 'alaa asyrafil anbiyai wal mursalin, wa 'ala aalihi wa ash-habihi ajma'in, amma ba'du:

Nuwun, dumateng paro sesepuh pinisepuh engkang dahat kinabekten, dumateng bapak ibu Takmir Masjid ............... engkang minulyo, sagung jamaah engkang kinurmatan.


Puji dalah syukur sumonggo kita kunjukaken dumateng Allah Swt engkang sampun paring kanikmatan dumateng panjenengan sedoyo dalasan kulo.

Kepareng kulo ing mriki nderekan lampahing Majlis Taklim wonten ing ndalu puniko. Sakderengipun kawiwitan kulo waosaken menggah urut-urutanipun adicoro:
Sepisan pambuko
Ongko kaleh sambutan
Kalajengaken adicoro engkang ongko tigo njih meniko pengaosan.
Adicoro engkang kaping gangsal nuninjih panutup.

Sagung jama’ah engkang kinurmatan sumonggo adicoro kita wiwiti kanthi maos basmalah……. BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

Ndungkap adicoro ongko kalih njih puniko sambutan, dumateng panjenenganipun bapak ………………  kaaturaken.

Dipun aturaken agunging panuwun.

Adicoro saklajengipun njih meniko pengaosan. Dumateng panjenenganipun Bapak kyai Haji………… ………….  kulo aturaken sak cekapipun.

Kulo aturaken agunging panuwun  dumateng bapak Kyai Haji ……………

Sagung jama’ah engkang kinurmatan. Paripurno Majli taklim wonten ing ndalu puniko. Mbok bilih anggen kulo nderekaken lampahing adicoro kathah kalepatan tansah nyuwun agunging pangapunten.
Sumonggo kito pungkasi kanthi dongo akhir majlis subhanakallohumma …………………………..


Assalamu’alaikuM Wr WbNo comments:

Post a Comment

Dakwah itu mambawa perubahan

Dakwah yang dilakukan harus membawa perubahan. Perubahan  dimulai dari diri sendiri kemudian kelompak masyarakat dan akhirnya dakwah h...